Odlučovač tuků


Lapáky tuků - odlučovače tuků

jsou určeny k zachycení a odstranění neemulgovaných tuků a olejů rostlinného a živočišného původu odtékajících v odpadních vodách.

 

Lapáky tuků - odlučovače tuků se zařazují jako čistící zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo samostatně před zaústěním odpadních vod do kanalizace.
Lapáky tuků - odlučovače tuků chrání veřejnou kanalizaci před zanášením tuky a ČOV před snižováním jejich účinnosti.

Lapáky tuků - odlučovače tuků se používají pro:

restaurace, hotely, penziony, závodní kuchyně, zpracování masa, řeznictví, porážky, konzervárny, výroba hotových jídel, výroba lahůdek, pražírny, zpracování ryb, zpracování drůbeže

Lapáky tuky - použití, velikosti, tabulky